Dyslexie

Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als: “Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.” Lezen, spellen en ook zelf schrijven, gaan gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam.  Dit ondanks een gemiddelde intelligentie.  Er zijn geen andere oorzaken die de problemen kunnen verklaren.

 

Het staat vast dat bij dyslexie sprake is van een erfelijke factor. Een kind dat één ouder heeft met dyslexie, heeft 40 tot 50% kans er ook aanleg voor te hebben. Bij twee dyslectische ouders ligt dit percentage rond de 80%.

 

Behandeling van Dyslexie

Elke week wordt er gedurende 30- 45 minuten intensief gewerkt aan lees- en spellingvaardigheden van uw kind. Daarnaast wordt er thuis 4x per week geoefend. Alle materialen zijn aanwezig in onze praktijk en worden tegen een geringe vergoeding uitgeleend. Behalve het vergroten van de lees-en spellingvaardigheden wordt ook gewerkt aan psycho- educatie.

Ik hecht veel belang aan een goede samenwerking met school. Niet alleen kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie kunnen in behandeling komen.

In de praktijk kan hulp geboden worden aan alle kinderen met lees- en spellingproblemen. ik informeer u graag over de mogelijkheden en tarieven.

Lees hier over de vergoeding van dyslexiebehandelingen