klachtenregeling

klachtenregeling:

Waar kunnen patiënten een klacht over een logopedist indienen?

Vrijgevestigde logopedisten zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling te hebben. Leden van de NVLF zijn automatisch aangesloten bij een klachtenregeling. Klachten van cliënten gaan naar het Klachtenloket Paramedici. Kijk voor meer informatie op www.klachtenloketparamedici.nl