Logopedie

Een logopedist biedt hulp op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor en slikken, voor jong en oud. Bij logopediepraktijk Bathmen hebben we ervaren logopedisten voorhanden.

Taal

Contact maken doe je via taal. Daarmee deel je met anderen informatie. Gedachten ontstaan in de hersenen. Met taal breng je die gedachten onder woorden. Zonder kennis van de taal kun je niet goed met anderen communiceren.

Spraak
Bij spraak gebruik je de spieren van je lippen en de tong. Elke letter heeft zijn eigen klank. Kinderen leren de klanken door ze na te doen. Een goede beheersing van alle klanken vormt niet alleen de basis voor het spreken, maar ook voor het lezen.

Stem
Om geluid te maken gebruik je je stem. Klankkleur, luidheid en toonhoogte brengen je bedoeling of gevoel over op de ander. Woorden kunnen een andere betekenis krijgen door de manier waarop je ze uitspreekt.

Gehoor
Gehoor is nodig bij de communicatie. Spreken en luisteren horen bij elkaar als je een gesprek voert. Hoe je hoort, beïnvloedt de manier van reageren.

Slikken
Jonge kinderen hebben soms problemen met zuigen of kauwen en slikken. Dit kan het gevolg zijn van sondevoeding. De functie van de mond moet zich dan ontwikkelen en herstellen. Ook ouderen kunnen problemen met het slikken krijgen. Bijvoorbeeld door een beroerte of de ziekte van Alzheimer.

 

Aanmelden bij logopedie Bathmen

logopedie Bathmen

Je kunt terecht bij ons via een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts, CB-arts, KNO-arts, orthodontist of screenende logopedist
op school. Maar ook zonder verwijzing kun je een afspraak maken,  dit heet DTL: Directe Toegankelijkheid Logopedie. Logopediepraktijk Bathmen is  DTL
gecertificeerd.