Vergoeding dyslexie

Wanneer er sprake is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie kunt u als ouders aanspraak maken op de vergoedingsregeling.

Je kunt als ouders aanspraak maken op de vergoeding:

  • als de dyslexiezorg vóór de 13e verjaardag van hun kind start
  • als er een leerlingdossier is opgebouwd waaruit blijkt dat er op school een traject is geweest van extra hulp bij het leren lezen en spellen
  • als de school vermoedt dat er sprake is van ernstige dyslexie omdat het kind geringe vooruitgang vertoont
  • De school speelt dus een belangrijke rol in dit proces, in nauwe samenwerking met jou als ouder.

 

Vergoede Dyslexie behandeling

Sinds 1 januari 2015 is de ‘vergoedingsregeling dyslexie’ naar de GGZ-jeugdzorg van de gemeenten gegaan. Dyslexiebehandeling wordt bekostigd vanuit de gemeente. In januari 2018 heeft Sine Limite hiervoor de zogenaamde poortwachtersfunctie. Dit betekent dat het dossier door Sine Limite wordt beoordeeld. Wanneer het dossier wordt goedgekeurd kan een kind voor vergoede dyslexiezorg in aanmerking komen. In Deventer kunnen ouders daarvoor kiezen uit de volgende hoofdbehandelaren: AGNO, Berkel- B en Braams.