Vergoeding logopedie en dyslexie

Hieronder vindt u meer informatie over vergoeding van logopedie en dyslexiebehandelingen. Heeft u vragen over de vergoeding? Neemt u gerust even contact op.

Logopedie:
Vanaf 1 augustus 2011 is er geen verwijsbrief van uw huisarts of specialist meer nodig om een afspraak te maken met een logopedist. Vanaf deze datum is het besluit Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) van toepassing.

Let op: niet alle zorgverzekeraars vergoeden de directe toegankelijkheid, bekijk hiervoor eerst de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Vaak zal ik u adviseren om een verwijsbrief van de huisarts of specialist mee te nemen.

Kinderen onder de 18 jaar betalen geen eigen bijdrage voor logopedie.  Volwassenen betalen eerst het wettelijke eigen risico van 385 euro per jaar , plus het bedrag wat je eventueel hebt gekozen om het eigen risico op vrijwillige basis te verhogen. Nadat het eigen risico is opgemaakt, worden de kosten door jouw verzekeraar vergoed.

Dyslexiebehandeling:
Behandeling van Dyslexie valt niet onder de zorgverzekering. Kosten voor behandeling van enkelvoudige lees- en spellingproblemen, die niet meer binnen de logopedische doelgebieden (zoals taal- en spraak problemen) vallen, komen voor rekening van de ouders of verzorgers.

De ‘vergoedingsregeling dyslexie’ is per 1 januari 2015 overgeheveld naar de GGZ-jeugdzorg van de gemeenten en wordt dan bekostigd vanuit een specifiek budget vanuit de overheid. Hiervoor kunt u terecht bij bijvoorbeeld AGNO of BRAAMS of Berkel-B